fbpx

Taisyklės

Tarptautinių siuntų vežimo taisyklės

 1. Bendrosios siuntų gabenimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Siuntos autobusais Siuntėjui, Gavėjui ir paslaugos užsakovui teikiamų siuntų pervežimo paslaugų pagrindas. Taisyklės taikomos visiems asmenims, besinaudojantiems  Siuntos autobusais teikiamomis paslaugomis. Paslaugos užsakovai privalo susipažinti su šiomis taisyklėmis ir vadovautis jomis ruošiant siuntas ir užsakant paslaugas. Paslaugos užsakovai taip pat privalo pasirūpinti, kad užsakymus pateikiantys jų darbuotojai, klientai ar kiti įgalioti asmenys susipažintų ir vadovautųsi šiomis taisyklėmis. Siuntos autobusais pasilieka teisę keisti šias paslaugų teikimo taisykles. Naujausia galiojanti taisyklių versija skelbiama siuntosautobusais.lt.
 2. Siuntėjas atsako už tinkamą siuntos pakuotę ir teisėtą turinį. Siuntėjas privalo siuntos turinį supakuoti pagal pakavimo nurodymus, skelbiamus siuntų pakavimo patarimuose https://www.siuntosautobusais.lt/siuntos-pakavimo-patarimai/ . Siuntos pakuotė turi apsaugoti nuo sugadinimo ir nedaryti žalos kitiems siuntiniams, transporto priemonėms, aplinkai ir žmonių sveikatai. Pakuotė turi būti tokia, kad joje esantys daiktai būtų apsaugoti nuo sugadinimų ją vartant į visas puses, kratant, stumiant, pakuotei nukrentant iš nedidesnio nei 0,6 metro aukščio. Esant netinkamam įpakavimui, Siuntos autobusais neatsako už saugų siuntos transportavimą, nekompensuoja klientui patirtų nuostolių ir gali pareikšti klientui pretenziją, dėl Siuntos autobusais ar tretiesiems asmenims padarytos žalos. Ant siuntos pakuotės negali būti jokių pašalinių užrašų, brūkšninių kodų ar ženklų. Siuntėjas privalo nurodyti Siuntėjo ir Gavėjo vardus, pavardes, tikslius adresus, pašto kodus ir telefonų numerius.
 3. Pervežimui priimamos siuntos sudarytos iš vieno ar kelių paketų. Vieno paketo svoris ribojamas iki 30 kg. Maksimalus leidžiamas paketo ilgis į Europą ir ne ES valstybes yra 270 cm. Maksimalus paketo dydis yra 400 cm, ir šį dydį sudaro paketo ilgio ir apimties suma. Apimtis yra apibrėžiama kaip (plotis x 2) + (aukštis x 2) + ilgis. Siuntų į Latviją ir Estiją bendra kraštinių suma ne didesnė kaip 180 cm.
 4. Papildomi mokesčiai ES siuntoms:
  Papildoma aptarnavimo paslauga užsienio siuntoms**  – 17,00 €/paketui
  Negabaritinės siuntos mokestis užsienio siuntoms***    – 78,00 €/paketui
  Įvertintosios siuntos paslauga iki 1000€ vertei ****         – 15,00€/siuntai
  Nutolusios vietovės mokestis*****                                     – 37,00€/siuntai
  Kainos nurodytos su PVM

** Papildomos aptarnavimo paslaugos mokestis taikomas:

 • Bet kokiam daiktui, supakuotam į metalinę arba medinę išorinę transportavimo pakuotę.
 • Bet kokiam cilindriniam daiktui, tokiam kaip statinė, būgnai, kibiras ar padangos, kuris nėra pilnai supakuotas į išorinę gofruoto kartono transportavimo pakuotę.
 • Bet kokiam paketui, kurio ilgiausia kraštinė viršija 100 cm ar antra pagal ilgį kraštinė viršija 76 cm

*** Negabaritine siunta laikoma, kai paketo ilgio ir apimties [apimtis = (2 x plotis) + (2 x aukštis)] suma viršija 300 cm, tačiau neviršija maksimalaus dydžio 400 cm.

**** Nesant papildomai įvertintosios siuntos paslaugai, siuntos sugadinimo ar praradimo atveju, kompensuojami tik įrodyti tiesioginiai nuostoliai iki 82 € ir persiuntimo kaina.

***** Siuntoms į nutolusias vietoves gali būti taikomas papildomas mokestis. Nutolusi vietovė nustatoma siuntų terminale siuntos priėmimo metu pagal gavėjo pašto kodą.

 1. Siuntos turinys yra patikrinamas siuntų skyriuje. Siuntėjui nesutikus, kad siunta būtų tikrinama, siunta nepriimama. Siuntų skyriaus darbuotojai turi teisę nepriimti siuntos, kurioje yra draudžiamų daiktų, arba kuri yra netinkamai supakuota, taip pat tais atvejais, kai nepateikiama visa reikiama informacija apie Siuntėją ir Gavėją.
 2. Draudžiami siųsti daiktai:
  • Alkoholiniai gėrimai
  • Asmens dokumentai
  • Asmeniniai daiktai *
  • Atskirai siunčiamas, nelydimas bagažas**
  • Augalai
  • Dramblio kaulas ir dramblio kaulo dirbiniai
  • Greitai gendančios prekės
  • Gyvi gyvūnai
  • Gyvūnų odos (laukinių)
  • Juvelyriniai dirbiniai ir laikrodžiai (neskaitant bižuterijos papuošalų ir bižuterijos laikrodžių), kurių vertė yra virš 500 USD ar jų ekvivalento vietine valiuta
  • Kailiai
  • Labai vertingi, vienetiniai daiktai (pvz. meno dirbiniai, antikvariniai daiktai, brangakmeniai, auksas ir sidabras)
  • Maisto produktai
  • Pavojingi kroviniai ir medžiagos
  • Pinigai, jų ekvivalentai ir išankstinio apmokėjimo kortelės
  • Pornografinė medžiaga
  • Sėklos
  • Šaunamieji ginklai
  • Tabakas ir tabako gaminiai
  • Vaistai ir maisto papildai

Draudžiama siųsti siuntinius, kurių išvežimas iš tam tikros šalies ir įvežimas į tam tikrą šalį yra draudžiamas įstatymais. Siuntos autobusais neatsako už siuntinius su draudžiamu turiniu. Siuntos autobusais turi teisę bet kuriuo metu nukenksminti arba sunaikinti siuntinius, kurie kelia pavojų kitiems siuntiniams arba trečiųjų asmenų turtui, sveikatai arba aplinkai.

*Asmeniniai daiktai paprastai apima nuosavus Siuntėjo daiktus, skirtus jo asmeniniam naudojimui ir turimus mažiausiai 6 mėnesius. Įvairiose šalyse naudojami skirtingi asmeninių daiktų apibrėžimai (pagrįsti atitinkamomis muitinės taisyklėmis). Šie apribojimai taikomi tik siuntoms į ne ES šalis.

**Nelydimu bagažu vadinami lagaminai, rankinės, kuprinės, portfeliai ir kitas panašus bagažas, nepriklausomai nuo jų turinio (išskyrus atvejus, kai jie siunčiami tušti, neužrakinti ir tinkamai supakuoti). Šie apribojimai taikomi tik siuntoms į ne ES šalis.

Taip pat draudžiamos: siuntos su būdingais trūkumais, kurios gali ištepti, pakenkti ar sužaloti asmenis, prekes ar įrangą; prekės, kurių transportavimas yra draudžiamas kilmės, tranzito ar paskirties šalyje (pvz. dramblio kaulas ir dramblio kaulo gaminiai); prekės, kurioms taikomas akcizo mokestis (pvz. Alkoholiniai gėrimai) ar kurioms tvarkyti reikia specialios įrangos, saugumo priemonių ar leidimų. Pagal galiojančius teisės aktus kai kurios prekės gali būti transportuojamos tik tam tikromis sąlygomis, be to, kai kurias prekes draudžiama transportuoti oru (pvz. skysčius stikliniuose induose).

 1. Siuntimui į Minską ir Gardiną priimami tik neužklijuoti A5 ir A4 formato vokai. Galima siųsti: sutartis, prašymus, pažymas, komercinius pasiūlymus ir pan. Siuntimui nepriimami: lengvųjų automobilių dokumentai, pasai ir jų kopijos, fotografijos, kompaktiniai diskai, žurnalai, bukletai ir pan. Siuntas Minsko ir Gardino autobusų stotyse reikia atsiimti iš vairuotojo nurodytu laiku. Neatsiimtos siuntos grąžinamos į Vilniaus autobusų stoties siuntų terminalą.
 2. Siuntėjas privalo užpildyti tarptautinių siuntų dokumento formą, skelbiamą siuntosautobusais.lt tinklapyje. Siunčiant į ne ES šalis būtina nurodyti siuntos vertę (nuo jos priklauso gavimo šalyje taikomi muito mokesčiai). Muito mokesčius gavimo šalyje sumoka Gavėjas. Siuntėjas turi pasirūpinti informacija, kokie muito mokesčiai taikomi, Siuntos autobusais šios informacijos neteikia. Jei Gavėjas nesumoka muito mokesčio, siunta, pagal susitarimą yra parsiunčiama atgal Siuntėjui, mokant toje šalyje taikomus persiuntimo mokesčius. Jei Siuntėjas nesutinka apmokėti gražinimo mokesčio, o Gavėjas nesumoka muito mokesčio siunta naikinama. Siuntos autobusais visiškai neprisiima atsakomybės už muito mokesčius ir visus kitus papildomus mokesčius, kurie bus, reikalui esant, prašomi sumokėti už siuntimą.
 3. Siuntėjas atsako už siuntinio turinį ir pateiktų duomenų teisingumą. Siuntėjas atsako už visas išlaidas ir žalą, kurią siuntų skyrius patyrė dėl neteisingų ar nepilnų duomenų arba dėl siuntinio pobūdžio (pavojingas, nelegalus, draudžiamas arba pan. siuntinys). Jei siuntos nebuvo įmanoma pristatyti dėl Siuntėjo klaidingai pateiktų duomenų ar Gavėjo kaltės, grąžinimo išlaidas apmoka Siuntėjas.
 4. Siuntoms į Europą ir ne ES šalis kaina nustatoma atsižvelgiant ir į siuntos tūrinį svorį. Siuntos tūrinis svoris skaičiuojamas pagal formulę: ilgis cm × plotis cm × aukštis cm ÷ 5000. Jei gautasis tūrinis svoris viršija realų siuntos svorį, kaina skaičiuojama pagal tūrinį svorį.
 5. Už siuntinio pervežimo paslaugas moka Siuntėjas.
 6. Siuntėjui atsisakius arba apsigalvojus siųsti siuntą, grąžinama siunta ir jos persiuntimo apmokėjimo pinigai, pasiliekant už aptarnavimą ir dokumentų įforminimą 20% siuntimo sumos.
 7. Siuntėjas turi teisę papildomai įvertinti savo siuntą, mokėdamas 15€ mokestį, įrodytų tiesioginių nuostolių kompensavimui iki 1000 €. Nesant papildomai įvertintosios siuntos paslaugai, Siuntos autobusais gali kompensuoti įrodytus tiesioginius nuostolius iki 82 € ir persiuntimo kainą. Įvertintosios siuntos paslauga negalioja esant netinkamai pakuotei.